[ Concurs – Regulament ]
Castiga un voucher de 100 euro pentru vacanta ta!

Regulament concurs “ Calatorii pentru amintiri”

Perioada: 15 – 31 august 2017

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Concursul “Calatorii pentru amintiri” este organizat de SC EUROTRAVEL S.R.L, cu sediul in Bucureşti, Str. Lt. Av. Iuliu Tetrat, Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului J40/8435/1994, Cod Fiscal 5625140, denumit în continuare ORGANIZATOR.
 • Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul “ Calatorii pentru amintiri” se va desfășura din data 15.08.2017 până la data 31.08.2017, Campania se desfășoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe pagina de facebook https://www.facebook.com/eurotravel.ro/ (mecanismul campaniei poate fi consultat si în pagina https://blog.eurotravel.ro/)

3. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Persoanele care doresc sa participe la concursul “Calatorii pentru amintiri” se pot înscrie începând cu data de 15.08.2017 pana la data 31.08.2017 ( ora 24:00), urmand toti pasii prezentati mai jos in detaliu:

3.1.1. Mecanism participare:

Pentru a fi inscris in tragerea la sorti din cadrul campaniei “ Calatorii pentru amintiri”, participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa destina un cont personal de Facebook de minim 30 de zile. Nu se accepta inscrierea in concurs de pe paginile de Facebook ale companiilor.
 • Sa raspunda la intrebarea“Care a fost cea mai frumoasa vacanta a ta?” Printr-un comentariu la postarea oficiala a concursului, folosind emoticoane. Spre exemplu: Paris: ❤️ ✈🇫🇷️👨🙋💍 🏛️🚌
 • Sa dea like postarii oficiale a concursului de pe Facebook Eurotravel

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a participanţilor ce nu respectă cerinţele

3.3. O persoana poate intra în concurs o singură dată.

3.4. Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are varsta minima împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu

3.5. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament.

3.6. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

4. PREMIILE CONCURSULUI:

Premiul concursului “ Calatorii pentru amintiri” consta in:

 • 1 VOUCHER X 100 EURO, acordat de catre Eurotravel care poate fi utilizat ca discount la achizitionare de pachete turistice externe. Voucherul are valabilitate timp de valabilitate 6 luni de la desemnarea castigatorului

5. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

Premiile se acorda prin tragere la sorti pe site-ul www.random.org dintre toti participantii eligibili care au intrat in campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate la punctul 3.1.1. Mecanism de participare.

Tragerea la sorti se organizerza in data de 1 septembrie 2017.

6. NOTIFICARE SI INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI

6.1. Câstigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe pagina de Facebook Eurotravel, precum şi printr-un mesaj privat care va fi trimis câştigătorului.

6.2 VOUCHER-UL nu vor poate fi restituit sub forma de bani. Acesta de utilizeaza doar sub forma de discount acordat la achizitionarea unui pachet turistic extern – 6 luni valabilitate de la data ddesemnarii castigatorului.

7. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea.

 • Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora.
 • Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
 • Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor

8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 • Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
 • Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior

9. INCETAREA CONCURSULUI

 • Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii si anuntarea câştigătorului, conform datei menţionate
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina: https://blog.eurotravel.ro/

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat precum şi contribuţiile sociale aferente venitului obţinut de către câştigător, în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natura fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților, la adresa www.eurotravel.ro

 

Leave a Reply